Dopravné do cca 5000 BALÍKOVEN pouze 65 Kč (zásilky v hodnotě od 1500 Kč zdarma).

Údržba a opravy obuvi a sportovního zboží

McNett impregnace silikonová na stany a tkaniny REVIVEX tent waterproofer 500ml 

Cena:
Množství skladem:3
Množství:

REVIVEX TENT WATER PROOFER je nástřiková silikonová impregnace na stany. Zajišťuje vodoodpudivost vnějšího povrchu tropika a chrání jej před UV zářením. Zachovává povrch suchý a nelepivý. Je vhodný jako impregnace na stany (i bavlněné), batohy, spací pytle, i jako lubrikant lyžařských vázání.
NÁVOD: Nástřik provádíme na čistý suchý povrch z vnější strany. Obsah nádoby důkladně protřepeme, stříkáme ze vzdálenosti asi 20 cm. Před složením ošetřovaného výrobku jej necháme ůkladně proschnout. Při nástřiku na useň ztmavuje zabarvení. Nádoba se během nástřiku ochlazuje.
UPOZORNĚNÍ: Nestříkejte na povrchy s protiskluznou úpravou, po nástřiku je povrch kluzký. Čerstvě po nástřiku je zvýšena hořlavost ošetřovaného předmětu. Firma GORETEX nedoporučuje silikonové přípravky k ošetření výrobků s Goretexovou membránou.

NEBEZPEČÍ!   
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, měj-te po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraň-te před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdro-jů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pou-ze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte uzamčené. Chraň-te před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.

« zpět